Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

ČOI - Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

DEEP CONTROL s.r.o.
Otín 249
377 01 Jindřichův Hradec
Czech republic

IČ: 05309824
DIČ: CZ05309824

Spisová značka C 25153 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Telefon: +420 603 447 939
Email: info@potapecske.cz
Datová schránka: uywztk3

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20 Zákona č. 364/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli /klientu/ tato INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ.

1/ Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovatelného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE - www.coi.cz.

Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

2/ V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odst. 1/ v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.